PROMASİAD Başkanı Karatemiz, Milli bir kağıt politikası oluşturulmalı

Promosyon ve Matbaa Sanayici ve İş Adamları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, “Basım Sanayisinin ülkemizde gelişmesini daha sağlıklı bir zemine oturtabilmek, ancak milli bir kâğıt politikasının geliştirilmesi ve geliştirilen bu politikayı uygulayacak kurumsal bir yapının oluşturulması ile mümkün olabilir. Geliştirilecek strateji, her kâğıt çeşidi için farklılaştırılarak; spesifik alanlara özel politikalar geliştirilmesi sağlanmalıdır." dedi.

Karatemiz, PROMASİAD'ın düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada promosyon sektörünün 300 bin kişiyi istihdam ettiğini söyledi.

İthal girdilerdeki fiyat artışlarının basım-yayım sektörü açısından kâğıtta ve baskı malzemesi maliyetlerinde ciddi artışlara yol açtığını ifade eden Karatemiz, "Sektörlerimizde ödeme dengelerinde ciddi sıkıntılar yaşandı. Promosyon ve matbaa sektörleri büyük yatırım rakamları ve oluşturdukları yüksek istihdam imkânlarına rağmen kamuoyunda hak ettikleri saygınlığı kazanamamış olan iki sektör. Özel sektörde ve kamuda faaliyet alanlarımız adeta küçümsenmekte, matbaacı ve promosyoncu kelimeleri olumsuz bir algı olarak kullanılmaktadır.” diye konuştu.

Basım sanayisinin ülkemizde gelişmesini daha sağlıklı bir zemine oturtulabilmesinin ancak milli bir kâğıt politikasının geliştirilmesi ile mümkün olabileceğini vurgulayan Karatemiz şunları kaydetti:

"Milli bir kâğıt politikası oluşturulması amacıyla kamu, özel sektör ve üniversiteler birlikte ortak çalışmalar yürütmeli ve bu kapsamda yetkili mercilere iletilmek üzere bir eylem planı oluşturulmalıdır. Geçtiğimiz yaz aylarını hatırlayalım, milyonlarca lira yatırımla oluşturulan tesislerimiz uzun bir süre hammadde temin edememiş, matbaalarımız kâğıt toptancıların baskısı ve keyfi davranışları altında ezilmiş ve tesislerimiz atıl kalmak durumunda kalmıştı. Kâğıt tekeli oluşturan mevcut yapılara karşı özel sektörümüz ortak bir ses verememişti.

Bu dönemde çok ciddi sabit yatırım sahibi olan işletmeler, işleyecek hammadde temin etmekte sıkıntı yaşadı. İç piyasa önemli ölçüde daraldı ve sadece iç piyasaya çalışan işletmelerimiz zor bir sürecin içerisine girdi. Fakat tüm bu zor şartlara rağmen basım sanayi sektörümüzün özelde Avrupa, genelde dünya ile rekabet gücünün artarak devam ettiğini söylemeliyiz. Bu zor ekonomik koşullarda da rekabet gücümüzü koruyacak tedbirleri almak durumundayız. Daralan iç piyasa ortamında önümüzdeki dönemde ihtiyacımız olan şey, uluslararası rekabet gücümüzün artmasıdır."

"PROMOSYON VE TANITIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMASI YAPILMALI"

Karatemiz, uluslararası alanda Çin ile rekabet edebilecek düzeye ulaşmış firmaların bulunduğunu ifade ederek, "Avrupalı büyük promosyon ürün tedarikçilerin artık ülkemizi ziyaret ettiklerini ve ürün alımlarında firmalarımızı tercih ettiklerine şahit oluyoruz. Döviz kurlarının yükselmesi ve Çin’den yapılan ithalatlarda lojistik anlamda yaşanan dezavantajlar ile birlikte yurt dışı pazarlar açısından Türk Promosyon sektörü çok avantajlı bir konuma ulaştı. Türkiye’nin, coğrafi konum olarak Avrupa ile iç içe olması ve Çin ile çalışıldığında zorunlu olarak tutulması gereken yüksek stoklar yerine düşük adetli üretim ve butik taleplere de hızlı çözüm üretebilmesi açısından ülkemiz üreticileri Avrupalı tedarikçilere önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Son dört yılda Avrupa’ya olan ihracatımızın yüzde 65 oranında artış gösterdiğini memnuniyetle söylemek isterim." yorumunu yaptı.

DERGİ VE GAZETE REKLAMLARI YÜZDE 40 AZALIRKEN PROMOSYON SEKTÖRÜ BÜYÜDÜ

2014 yılında 2 milyar 274 milyon olan yıllık gazete ve dergilerin toplam tirajının 2018’de yüzde 40 azalarak 1 milyar 238 milyara gerilediğini hatırlatan Karatemiz sözlerini şöyle tamamladı:

"Sektörümüz 2009-2018 döneminde, 2018 yılı hariç tutulduğunda sürekli olarak büyüme eğilimde olmuştur. Geçtiğimiz dört yılda promosyon sektörü yüzde 33 oranında büyüme sağlamıştır. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde promosyon ve tanıtım ürünleri diğer reklam mecralarına göre çok daha uygun bütçeler ile hedef kitleye ulaşma imkanı sağlaması bakımdan, önümüzdeki zor dönemlerde dahi sektörümüzün küçülmeyeceğini, yüksek bütçeli reklam mecralarından çok önemli paylar alabileceğini düşünüyoruz."